Share Button

På grunn av ferie er kontoret stengt fram til 8. august. Har du behov for å få tak i oss så send epost til post@loitrondheim.no , eller om det haster så kan du sende sms til John – Peder Denstad på tlf 99514216. Den kommer til å bli sjekket sporadisk, ikke hele tida. Vi kan i år tilby våre medlemmer tilgang til tjenesten Fritt Rettsråd. Vanligvis bruker vi å lukke for dette i juli, men i år har advokatkontoret kapasitet til å ta i mot.  Men på grunn av ferie så må henvendelser gå til nestleder Kristin Sæther på epost post@fagforbundettrondheim.no eller telefon 977 37 708.

Tilbud om gratis muntlig juridisk rådgivning

LO i Trondheim har i mange år hatt et tilbud om gratis juridisk rådgivning til medlemmer av fagforeninger som er tilsluttet LO i Trondheim.

 Tilbudets innhold.

Tilbudet består i en gratis konsultasjon på inntil 20 minutter med advokat fra advokatfirmaet Adnor. Konsultasjonene foregår på torsdager fra kl. 16.00 til kl. 17.30.

Det gis juridisk bistand på alle livets områder som ikke gjelder tariff- og arbeidsrettslige forhold og yrkesskader.

Som eksempler kan nevnes inngåelse av ektepakt, samboavtale, skifte av eiendeler i forbind­else med skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordeling, dødsboskifte, arv, testament, oppsigel­ser i husleieforhold, salg av leilighet, erstatning i forbindelse med mangler ved kjøp av fast eiendom,skattespørsmål.

NB: Når det gjelder spørsmål av tariffrettslig art, må du ta kontakt med din forening eller forbund.

 Bestilling av tid for konsultasjon.

For å avtale et møte, ta kontakt med tillitsvalgt i din fagforening / klubb som deretter kontakter LO i Trondheim på følgende telefonnumre: 73 – 80 73 14 eller 995 14 216 eller e-post post @ loitrondheim.no (uten mellomrom).

Men merk at på grunn av ferie nå i juli så tar du kontakt med Kristin Sæther, kontaktinfo lengre oppe.

Lurer du på noe med hensyn til din egen ferie, så kan du se på Arbeidstilsynets side.