Share Button

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE

FASTE ANSETTELSER OG HELTID

Tid:         Torsdag 5. mars 2015, kl. 12.00 – 16.00

Sted:       NOVA kurs- og konferansesenter/ Folkets Hus, 4.etg.

Kl. 12.00    Åpning og velkommen

Kl. 12.05   Innledning v/ ordfører Rita Ottervik (AP)

 • Oppsummere kravene om faste ansettelser og heltid i Trondheimsmanifestet 2011:
 • Tilbud om økte stillingsandeler – hva har det ført til?
 • Forsøk heltidsansettelser v/ Dragvoll Helse og velferdssenter – status?
 • Minst 70 % av naturlig fravær skal dekkes av egne ansatte – status?
 • Hvordan fungerer de administrative hjelpemidler / verktøy, herunder GATT systemet, for å kunne oppnå kravene i manifestet?

Kl. 12.35    Spørsmål og kommentarer

Kl. 12.50    Pause

Kl. 13.00   Innledning v/ forbundsleder Mette Nord, Fagforbundet

 • Fagforbundets erfaringer og løsninger for å innfri krav om faste ansettelser og heltid.

Kl. 13.30    Spørsmål og kommentarer

Kl. 13.45    Pause med enkel servering

Kl. 13.55    Kulturinnslag

Kl. 14.05   Innledning v/ Ann Jeanette Westrum, regiontillitsvalgt Norsk Arbeidsmandsforbund, ISS

 • Hva gjør Norsk Arbeidsmandsforbund med utfordringer som:
 • Små deltidsstillinger i renholdsbransjen
 • Prosjektkontrakter
 • Anbud og endringsoppsigelser

Kl. 14.25    Spørsmål og kommentarer

Kl. 14.40    Pause

Kl. 14.50   Innledning v/ Ole Roger Berg, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nettbuss Midt-Norge

 • Hvordan løses utfordringer med faste ansettelser og heltid i en mannsdominert bedrift

Kl. 15.10    Spørsmål og kommentarer

Kl. 15.25   Panel med innlederne

Kl. 15.55    Avslutning

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmelding innen mandag 2. mars 2015 til sortrondelag@lo.no

For informasjon: Randi Eikevik (tlf. 928 64 805), John-Peder Denstad (tlf. 995 14 216)

Arrangører: LO i Trondheim og LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg