Share Button

PRESSEMELDING

FANEMARKERING til støtte for heismontørene i kampen mot fagforeningsknusing.

Det blir avmarsj med fagforeningsfaner tirsdag 8. desember 2020 kl. 11.00 fra Lilletorget ved Folkets hus til NHO Trøndelag sitt regionkontor på Brattørkaia 15. Her blir det appeller fra kl. 11.30.

 Kravet er at alle forsøk på fagforeningsknusing i Schindler Heis AS må stanses, og at Schindler trekker tilbake avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt for heismontørene og oppsigelsen av tillitsvalgt mellomleder organisert i Forbundet for ledelse og teknikk. 

Appellanter

Kim Olav Johansen, leder av EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag

Gaute Finstad, tillitsvalgt for HMF i Schindler Heis

Erlend Malvik Andresen, ungdomstillitsvalgt fra Norsk Arbeidsmandsforbund Midt-Norge avd. 8

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Kristian Tangen, regionleder LO i Trøndelag

Møteleder

Lasse Evjen, distriktsrepresentant i styret for Heismontørenes Fagforening 

Bakgrunn

Heismontørene i Schindler Heis AS er i konflikt med bedriftens ledelse. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt for mellomlederne, organisert i Forbundet for ledelse og teknikk, har fått oppsigelse – kamuflert som endringsoppsigelse.

 

Bakgrunnen for konflikten er at bedriften på en rekke områder tar seg til rette, på tvers av inngåtte avtaler. De setter fagforeningen til side. Konflikten ble utløst av endringer i dataprogrammet for elektronisk verktøy. Montørene hevder at systemet medfører dobbeltfakturering.

 

Heismontørenes Fagforening (HMF) er en sterk forening, og har, gjennom sin kampvilje, kjempet fram gode vilkår for bransjen. NHO liker ikke sterke fagforeninger. I sin generelt aggressive politikk går organisasjonen til sterkere og mer brutale angrep på fagbevegelsen enn på lenge.

 

Bedriften prøver å knekke montørklubben som en effektiv kamporganisasjon for medlemmenes interesse. De vil tukte mellomlederne til å spille rollen som lydige redskaper i kampen mot montørene. Schindler forsøker seg på fagforeningsknusing.

Kontaktpersoner:

  • Lasse Evjen, distriktsrepr. i styret for Heismontørenes Fagforening, tlf. 959 86 244
  • Vidar Nordtvedt, tillitsvalgt for HMF i Schindler Heis, tlf. 907 45 270