Share Button

PRESSEMELDING  FANEMARKERING – respekt og støtte til de permitterte!

Det blir fanemarkering i respekt og støtte til de permitterte i puber, barer, kantiner, kafeer, restauranter og hoteller mandag 14. desember 2020 kl. 12.00 på Lilletorget ved Folkets hus.

Vi ber om støtte til deres krav og opprop om at

  • alle de midlertidige forbedringene i dagpengeordningen må videreføres
  • permitterte skal få feriepenger på dagpenger
  • permitterte studenter får rett til dagpenger
  • krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise
  • det stilles sosiale krav til bedriftene som nyter godt av krisetiltakene. Bedrifter skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte fra selskapet

Appellanter

Marit Stavsøien, jobber på TYVEN bar, møtested, klubbscene og nattklubb

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Kristian Tangen, regionleder LO Trøndelag

 

Møteleder

Ane Julie Folde, nestleder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv (HRR) 

Bakgrunn

Folk som jobber med å lage mat, servere den med drikke, renhold og booking/resepsjon fyller en viktig funksjon i vårt samfunn. De lager gode møtesteder, legger til rette for kulturelle opplevelser – og sørger for at de som ikke har noen andre kan ha et sted å være med andre mennesker. Disse stedene er med å skape gode liv. Derfor er de stolte av jobben sin, og gjør den med glede og entusiasme!

Nå tar mange av dem som jobber i disse bransjene en stor belastning for å bidra til at alle vi andre ikke skal bli smittet av Covid-19. Næringa stenges ned, og de blir permittert og kanskje sagt opp.

De må nå få en anerkjennelse i form av videreføring av alle de forbedringene som har kommet i dagpengeordningen.

Mange ansatte i disse bransjene sliter med å få endene til å møtes når de er i jobb. Når de går på dagpenger, blir det ikke lettere – og nå står julen for døren! Etter det kan det komme en lang vinter, vår og sommer.

Krisetiltak må vare så lenge det er krise – nå må regjeringa sørge for at de permitterte og oppsagte sikres økonomi og verdighet!

Kontaktpersoner:

  • Børge Ånesen, leder i Fellesforbundet avd. 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv, tlf. 451 47 565
  • Ane Julie Folde, nestleder i Fellesforbundet avd. 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv, tlf. 952 85 285