Share Button

Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering. 30 poengs studium i regi av AOF og Høgskolen i Sør-Trøndelag( Hist)Hvorfor følge dette studiet?
– Du ønsker å vite mer om fagbevegelsens historie og dens betydning for byggingen av det norske samfunnet.
– Du ønsker å skolere deg i historien for å få et bedre grunnlag for strategi og argumentasjon i det faglige arbeidet.Informasjon for nedlastning:  FAGBEVEGELSENS HISTORIE – INFORMASJON, 240315

INITIATIV Fagforbundet i Trondheim/Sør-Trøndelag, LO i Trondheim og Utdanningsforbundet i Trondheim tok felles initiativ overfor HiST for å lage et nytt studium om fagbevegelsens historie. 2012-13: Første kull gjennomførte studiet. 2015-16: Andre kull. AOF har overtatt koordinatorrollen fra LOs side.

OPPTAKSKRAV OG SØKNADSFRIST

30 studiepoeng (1/2 års studium strukket over 1,5 år)

– Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller

– Realkompetansevurdering: Er du over 25 år og har minst 5 års arbeidslivserfaring, derav minimum 3 år relevant arbeid, kan du også søke opptak.

– SØKNADSFRIST: 15. APRIL

INNHOLDET I STUDIET

– En generell innføring i fagbevegelsens historie og samfunnsrolle.

– Det politiske og ideologiske grunnlaget for fagbevegelsen.

– Hvordan arbeidslivet og organisasjonene har forandret seg fra tida rundt 1850 og fram til våre dager.

– Hva fagbevegelsen har hatt å si for utviklingen av demokratiet og velferden.

TEMATISK TILNÆRMING I TRE DELER

-Arbeidsliv, organisering og avtaleverk,

-Demokrati og velferd,

-Økonomi og ideologi.

Les mer i presentasjonen.