Share Button

Fagbevegelsen- fagbevegelsen- fagbevegelsen er navnet på bloggen til John-Peder Denstad.  Bloggen du bør følge dersom du leter etter en blogg med en tydelig røst for arbeiderklassen og arbeiderklassens kår. Han blogger om ting som har med fagbevegelse, EØS, EU, arbeidsliv og andre saker som er vesentlig for norsk arbeiderbevegelse.  John-Peder er leder i LO i Trondheim, som noen hevder  er Norges mest aktive lokalorganisasjon i LO. Han har bakgrunn fra NTL , Fagforbundet, SL og Jern og Metall. Før han ble leder i LO i Trondheim var han sekretær i  mange år.

Han har også skrevet en bok om Peder på Spigerverket – krigsseileren, tillitsmannen og Cubavennen, handler om Peder Andreas Nordhassel Pedersen og hans mangfoldige og spennende liv. Denne boken kan du lese om i bloggen. Følger du bloggen til John-Peder vil du finne lesestoff som påpeker urettferdigheter i samfunnet, som for eksempel når Adressa ville sjekke hvilke yrker folk ser på som «lavstatusyrker», noe han klart og tydelig skrev om og påpekte hvordan samfunnet ville ha sett ut dersom disse jobbene ikke hadde blitt utført.  Utdrag fra bloggen: «Arbeiderklassen i Norge i dag utgjør ca. 70 – 80 prosent av befolkningen. En stor del av disse er fagorganisert. Om disse menneskene ikke daglig utfører sitt ærlige arbeid, vil samfunnet gå i stå. Vi er dem stor takk skyldig.Adresseavisen setter 28. august fokus på ”lavstatusyrker”. 4249 personer har svart på en undersøkelse og sagt sin mening om hva de mener er såkalte lavstatusyrker i 2014. Artikkelen gir grunn til å reflektere over hvordan samfunnet ville ha fungert om arbeidet innen disse yrkene ikke hadde blitt utført

Han skriver også dette: «Klassekompromisset forlates. Flere og flere arbeidskjøpere, med NHO og Virke i spissen, har forlatt politikken for klasse­kompromiss. Deres strategi er å undergrave lov- og avtaleverk. Tariffavtalekrav avvises, som i den pågående konflikten i norske havner hvor havnearbeiderne kjemper for sin fortrinnsrett til laste- og lossearbeidet i henhold til FNs ILO konvensjon nr. 137. Ordningen med å kunne allmenngjøre tariffavtaler undergraves og bekjempes for å få rett til å avlønne under minstelønnssatser i tariffavtalene. Nå har de fått Høyre / FrP på sin side. Fra 1.1.2014 endret den mørkeblå regjer­inga lønnsgarantiloven og permitteringslønnsloven til det verre for arbeidsfolk. I regjeringsplattformen varsler de om enda mer bruk av midlertidig ansatte, endringer i arbeidstidsbestemmelsene, søndagsåpne butikker, salg av statlig virksomhet, privatisering, økt bruk av anbud, revurdering av viktige tiltak mot sosial dumping som kollektiv søksmålsrett, svekket uføretrygd og økte krav til trygdede. Årets statsbudsjett har startet omprioritering av midler: Velferden svekkes til fordel for skattekutt for de rikeste

Bloggen til John-Peder finner du her http://denstad.wordpress.com/