Share Button
Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 28/02/2017
18:30 - 21:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Representantskapsmøte med tema: Trondheimsmanifestet 2015 28.februar 2017 i Folkets Hus. 

SAK 1. Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifestet 2015.

  • Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 54 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. LO i Trond­heim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på AP, SV, De Grønne, Rødt, NKP, Pensjonistpartiet eller KrF. Med den nåvær­ende Sentrum-Venstre fler­talls­kon­stella­sjonen har vi skriftlige løfter på at 43 av de 54 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2015–2019.

Innledere:

Repr. for Trondheim AP / kommunalråd / gruppeleder

Repr. for Trondheim SV / kommunalråd / gruppeleder

Repr. for MDG / varaordfører / gruppeleder

Repr. for Rødt / gruppeleder

Repr. for Pensjonistpartiet / gruppeleder

Repr. For KrF / gruppeleder

Geir Røssvoll, leder Utdanningsforbundet i Trondheim

Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

SAK 2) ………………………………..

Ansvar for å planlegge og gjennomføre møtet: AU i LO i Trondheim og leder av LO Kommune Trondheim, Svein Olav Aarlott.

Sakspapir til møtet vil bli lagt ut på http://loitrondheim.no/ i god tid før møtet.