Share Button
Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 26/10/2021
18:30 - 21:30

Location
Folkets hus


Representantskapsmøte tirsdag 26. oktober 2021 kl. 18.30

Dagsorden: SAK 1) Trondheimsmanifestet 2019 – Status i oppfølging og gjenn­om­før­ing av den faglige alliansens krav, og forberedelse av krav til Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022. Status i arbeidet til byens poli­tiske flertall m/å gjenn­om­føre sine forpliktelser knytta til fag­bev­eg­el­sens krav. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagfor­eningenes rolle i vid­ere arbeid m/å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?

SAK 2) Eventuelt.