Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 26/09/2017
18:30 - 21:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Share Button
 • Representantskapsmøte Tirsdag 26. september 2017:

 • http://loitrondheim.no/hovedtariffoppgjoret-apartheidfrie-soner/
 • HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018. KRAV, GJENNOMFØRING, RESULTAT.

  Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.
  Hovedfokus i 2018 – kjøpekraft, pensjon, tariffesting av svekkede arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og arbeidstid.
  Eierinntekter og lønnsinntekter – resultatet fra mellomoppgjøret i 2017
  Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15 og fra tariffoppgjøret 2016. Premissene, målene og resultatene?
  Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?
  Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?
  Ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke orker å stå til de er 67 år får?
  Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor? Hva med hybridpensjon?
  Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?
  Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?
  Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF

  Andre krav

  Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?
  Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?
  Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017?
  Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.
  Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.