Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 15/09/2016
12:00 - 16:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Share Button

Halvdagskonferanse med tema Normod.  Forvitring eller fornying i Norden 2014 – 2030. Om skatt, velferdsstat, arbeid, kollektive tariffavtaler, integrering, demokrati.

Tema 1) NORMOD 2030.

Forvitring eller fornying i Norden 2014 – 2030. Om skatt, velferdsstat, arbeid, kollektive tariffavtaler, integrering, demokrati.

Hva er utfordringene for den nordiske modellen i årene fram mot 2030?

Det er hovedspørsmålet i NorMod 2030, som er et forskningsprosjekt på oppdrag fra SAMAK (samarbeidsorganisasjon for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen). Prosjektet skal være ferdig høsten 2014.

Prosjektet så nærmere på følgene av internasjonale og nasjonale utviklingstrekk for de nordiske landene. Målet er å gi et grunnlag for politikkutforming som kan fornye den nordiske modellen.

Den tredje typen delrapportering fra prosjektet var tverrgående temanotater, på følgende områder:

Nordisk skattepolitikk mot 2030

Skape for å dele – og dele for å skape. Hva er forutsetningene for videre bærekraftig økonomisk vekst?

üVelferdsmodellens framtidige finansiering og bærekraft, som blant annet vil handle om utviklingen i yrkesdeltaking, alderssammensetting, sosial fordeling, likestilling, fattigdom, utenforskap og inkluderende arbeidsliv.

Anstendig arbeidsliv – avtalemodellens framtid, som blant annet vil handle om utviklingen i sysselsetting, arbeidsmigrasjon, arbeidsvilkår og forutsetningene for fagorganisering, kollektivavtaler og lønnsdannelse.

Inkluderings- og integreringsutfordringer, som handler om hvordan landene kan sikre likeverdig og høy deltakelse i arbeidsliv, utdanning og sivilsamfunn, særlig for ulike minoritetsgrupper.

Demokrati og deltakelse, som vil analysere endringer i velgeratferd og samfunnspolitisk deltakelse.