Kart utilgjengelig

Dato/Tid
Dato(er) - 02/03/2022 - 03/03/2022
All Day


Share Button

LO-NLO – nettverk av LO lokalorganisasjoner – nettverkssamling.

  • styrets tidligere vedtak i samråd med AU-NLO om konferanse i 2021 som måtte avlyses pga. Covid-19. Tema, jfr. styrets tidligere vedtak i samråd med AU i NLO: 1) LO-kongressen 2022 og samordning av oppfølging av innkomne forslag; 2) Oppfølging av Stortingsvalget 2021; 3) Sosial Boligpolitikk; 4) New Public Management; 5) Kampen for faste ansettelser og mot løsarbeid og bemanningsbransjen. Sted: Scandic Solsiden – Beddingen.