Share Button
Kart utilgjengelig

Dato/Tid
Dato(er) - 16/02/2017
12:00 - 16:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Halvdagskonferanse torsdag 16. februar 2017

Folkets Hus / NOVA kurs og konferansesenter

Tema: Karbonavgift til folket (KAF)  

Hva innebærer KAF?

Forslaget om KAF er ugjennomførbart i ett land. Hva kreves om det skal få effekt?

………

……………………………….

Aktuelle innledere:

Rune Skarstein, sosialøkonom.

Hallvard Birkeland, Naturvernforbundet Hordaland / Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet

Innlederne er ikke bekreftet.

………………….

……………………………..

Styret i LO i Trondheim vedtok 23.02.16: Styret vil gjerne lære mer om temaet, men er skeptiske til en del praktiske utfordringer knyttet til innføring av en slik avgift. Vi ønsker å gjøre dette til tema for et debattmøte, en halvdagskonferanse eller lignende – med relevant innleder – for å belyse det nærmere.

Naturvernforbundet skriver dette om karbonavgift til fordeling:

«På vårt landsmøte i 2015 vedtok vi en uttalelse til støtte for Karbonavgift til fordeling (KAF). KAF er en ”Robin Hood”-avgift på karbon. De med høy inntekt, høyt forbruk og dermed stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. De med lavt forbruk og dermed et lite karbonfotavtykk, får mer tilbake enn de betaler inn. KAF er svært enkelt:

• Det kreves inn en avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff. Denne avgiften skal stige forutsigbart med et fast beløp hvert år.

• De innsamlede midlene deles uavkortet ut igjen med et likt beløp f.eks. månedlig til alle innbyggere i landet.

• Ved import av varer fra land som ikke har tilsvarende karbonavgift, blir det ilagt karbontoll tilsvarende karbonavgiften innenlands, for karbonutslippene som er gått med til produksjon og transport av varen.

• Ved eksport av varer, blir det gitt refusjon for innbetalt avgift for karbonutslipp fra produksjon og transport, så sant det ikke kreves inn karbonavgift i samme størrelsesorden fra importlandet. Det vil da bli attraktivt for eksportland å innføre karbonavgift, slik at de selv beholder disse midlene, framfor at importlandet krever dem inn. Slik vil avgiften kunne spre seg til andre land.»