Share Button
Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 22/09/2015
18:30 - 21:30

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Tirsdag 22. september 2015 kl 18.30

Tema: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016. KRAV OG GJENNOMFØRING
Oppsummere tariffoppgjøret 2014 og 2015 – prinsippsaker – kravene og hva ble oppnådd?
Hovedfokus i 2016 – pensjon, tariffesting av svekkede arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og arbeidstid.
Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15. Premissene og målene?
Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?
Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?
Ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke orker å stå til de er 67 år får?
Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor?
Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?
Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?
Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF
Andre krav
Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?
Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?
Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015?
Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.
Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.
Målet med representantskapsmøtet er å utveksle erfaringer på tvers av forbund / foreninger for å skape felles forståelse for fagbevegelsens konkrete utfordringer, og hvordan vi best kan oppnå enhet om viktige krav – som fremmes til hovedtariffoppgjøret 2016.