Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 07/11/2013
12:00 - 16:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Share Button

Tema) Arbeidstidsordninger og folkehelse. Fokus på arbeidstidsordninger (skift / turnus / rotasjonsordninger / arbeidsinnvandreres arbeidstid) og helseeffekter og forebygging av sykdom og helseplager. I tillegg fokuseres på muligheter og begrensninger i Folketrygd­loven og Yrkesskadeforsikringsloven.  Konferansen er gratis, og åpen for alle interesserte. 

Invitasjonen kan du laste ned her: Halvdagskonferanse7.nov2013

Innledere: Håkon Lasse Leira pensjonert overlege v/ Arbeidsmedisinsk senter, 

Eva Jenssen og Enrique Mora, Regionale verneombud (RVO), Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim 

Halvdagskonferanse7.nov2013