Kart utilgjengelig

Dato/Tid
Dato(er) - 07/10/2019
12:00 - 16:00

Location
Fagforbundet Trondheim


Share Button

Tema 1 6 – timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon

LO i Trondheims årsmøte 2019 oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og klubber til å arrangere seminarer/konferanser for å markere 8 – timersdagens 100 – årsjubileum og belyse den historiske kampens erfaringer og hvordan videre arbeidstidsforkortelser kan vinnes til å prioritere krav om gradvis å innføre 6 – timers dag / 30 – timers uke med full lønnskompensasjon ved å kreve 1/2 time kortere normalarbeidsdag i hvert av de tre kommende tariffoppgjørene. Målet er 6 – timers dag i løpet av 2020 – 2024. 37,5 timers uke må lovfestes for å harmonisere dagens lovbestemmelser med nåværende tarifferte arbeidstid. 

Tema 2 : Heltid i privat sektor

Problemstillinger:

Ingen med fulltidsjobber i HRR

Fritid eller lønn?