Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 06/03/2014
12:00 - 16:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


Share Button

Tema) Oppsummere Trondheimsmanifestet 2011 – kravene under temaet ansettelser og heltid. Tilbud om økte stillingsandeler – hva har det ført til? Forsøk med 30 timers uke i turnusbaserte tjenester – status. Minst 70 % av naturlig fravær skal dekkes av egne ansatte – status?