Share Button
Laster kart ....

Dato/Tid
Dato(er) - 05/03/2015
12:00 - 16:00

Location
Folkets Hus, Nova Hotell Kurs og Konferanse,


  • Torsdag 6. mars 2015:  Tema) Oppsummere Trondheimsmanifestet 2011 – kravene under temaet ansettelser og heltid. Tilbud om økte stillingsandeler – hva har det ført til? Forsøk heltidsansettelser v/ Dragvoll Helse og velferdssenter – status? Minst 70 % av naturlig fravær skal dekkes av egne ansatte – status? Hvordan fungerer de administrative hjelpemidler / verktøy, herunder GATT systemet, for å kunne oppnå kravene i manifestet? Faste ansettelser.
  • Du finner programmet for konferansen her

Halvdagskonferansen om faste ansettelser starter kl. 12.00 og varer ut arbeidsdagen, unntatt 6. september som starter kl. 13.00 og varer ut over kvelden. Repres­en­tantskaps­møtene starter kl. 18.30. Forbehold tas om at datoer/tema for representantskapsmøt­er / halvdagskon­fer­anser kan en­d­res. Møter og konferanser er åpne for med­lemmer av fagforeningene.