Share Button

LO i Trondheim støtter TV – aksjonen. I år er det jo ingen fysisk innsamling men en digital. Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører om å bli med og bidra til innsamling til arbeidet for å få plastfrie hav. 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Lenke til  innsamlingssiden finner du her: https://www.giverstafett.no og det er fint om du kan sende stafettpinnen videre når du selv har gitt. 

Du kan også registrere deg som digital bøssebærer og samle inn blant kolleger og venner, samt i sosiale medier som f.eks facebook.  Du kan se hvor mye som erkommet inn totalt, per fylke eller per kommune eller blant storbyene.

Bli med og støtt årets TV -aksjon – Et hav av muligheter! 

John – Peder Denstad 

leder LO i Trondheim