Share Button

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Sør-Trøndelag inviterer til konferanse i Trondheim 7. mars i forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen!

Innlederne tar for seg nye utfordringer i likestillingskampen i følgende program:

 kl. 09.00 Kaffe og registrering

kl. 09.30 Kulturell åpning ved Trondheim Kommunale Kulturskole

kl. 09.45 Åpning ved Randi J. Eikevik, utvalgets leder

kl. 10.00 Elin Kvande, NTNU – «Kontantstøtte versus Arbeidslinja»

kl. 10.45 Pause

kl. 11.00 Claus Jervell, LDO – «Likestillingen i Norge – ombudets erfaringer»

kl. 11.45 Lunsj

kl. 12.30 Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO – «Likelønn»

kl. 13.15 Stein Stugu, De Facto – «Pensjon»

kl. 14.00 Pause

kl. 14.15 Morten Stordalen, FrP, Familie- og kulturkomiteen på Stortinget –

«Regjeringens syn på likestilling»

kl. 15.00 Audun Lysbakken, partileder SV og stortingsrepresentant – «Hva har skjedd

etter at Likelønnskommisjonens innstilling ble fremlagt i februar 2008?»

kl. 15.45 Oppsummering og avslutning ved Randi J. Eikevik

 

Det legges opp til spørsmål underveis i konferansen.

 

Sted: NOVA HKK (Folkets Hus), møterom Andromeda

Tid: fredag 7. mars 2014 kl. 09.00 – ca. 16.00

 Medlemmer og tillitsvalgte inviteres til konferansen, som er gratis.

Eventuelle reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av eget forbund.

 Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Påmelding innen 3. mars 2014 til LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag,

tlf. 03200, mail sortrondelag@lo.no

Du vil finne oppdateringer for konferansen her , og det er også laget et facebookarrangement