Share Button

Hovedtema for konferansen er om EØS-avtalen er nødvendig for norsk
næringsliv. Men innlederne vil også gi sitt syn på om norsk
fagbevegelse kan leve med EØS-avtalen.

Professor Peter Ørebech ved Universitet I Tromsø har sammen med
professor Torbjørn Trondsen laget rapporten Et frihandelsrettslig
alternativ til EØS – et konkurransedyktig alternativ for norsk
næringsliv? Ferdig september 2014. Ørebech er jurist, underviser I
havrett og EU-lov.

Stein Reegård er leder for LOs samfunnspolitiske avdeling og ofte
den som presenterer LOs syn på samfunnsspørsmål, arbeidsliv og
økonomi. En av Norges fremste samfunnsdebattanter.

Arne Byrkjeflot har bakgrunn som konserntillitsvalgt I
smelteverksindustrien. Kjent som mangeårig leder i LO Trondheim, nå
leder i Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening.

Er EØS-avtalen nødvendig for norsk næringsliv?
Kunnskapskonferanse i Folkets Hus, Nova, fjerde etasje.
Torsdag 15.1.2015 fra 12.00 til 16.00. Enkel bevertning før møtestart

12.00 – Peter Ørebech – presenterer rapporten
”Et frihandelsrettslig alternativ til EØS – et konkurransedyktig
alternativ for norsk næringsliv?”
13.00 – Spørsmål
13.15 – Pause
13.30 – 1500 Innledninger ved Stein Reegård, og Arne Byrkjeflot
inklusive korte kaffepauser.
15.00 – Debatt

Konferansen arrangeres av Nei til EU Sør-Trøndelag og LO i Trondheim..

Påmeldingsfrist er mandag 12.01.15, påmelding sendes samuel@loitrondheim.no
Påmelding kan også skje ved å svare på denne mailen eller på
tekstmelding til 91102807.

Telefon Arne Byrkjeflot 91102807, Svein Åge Samuelsen 91741820