Share Button

LO i Trondheim ønsker å sette søkelys på digitalisering av offentlig sektor og hva dette vil bety for oss som innbyggere- både som ansatte i offentlig sektor og som brukere , på godt og ondt. Vi inviterer derfor til en halvdagskonferanse med dette tema den 11. desember. De saker som det blir satt søkelys på er blant annet:

–         Hva betyr det og hva er konsekvensene?

–         Hvem omfattes av dette?

–         Endres velferdsstaten?

–         Hva med overvåking av ansatte?

–         Hva med folks rettigheter?

–         Hva med demokratiet? Innsnevring eller utvidelse?

–         Politisk styring/beslutninger over prosesser?

–         Hva kreves av kunnskap for å påvirke utviklingen?

digitalisering
digitalisering

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE

 

Tid:         Torsdag 11. desember 2014, kl. 12.00 – 16.00

Sted:       NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

 

–         Fokus på digitalisering av offentlig sektor!

–         Hva betyr det og hva er konsekvensene?

–         Hvem omfattes av dette?

–         Endres velferdsstaten?

–         Hva med overvåking av ansatte?

–         Hva med folks rettigheter?

–         Hva med demokratiet? Innsnevring eller utvidelse?

–         Politisk styring/beslutninger over prosesser?

–         Hva kreves av kunnskap for å påvirke utviklingen?

 

Innledere er:

Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Hovedinnlegg

Monica Derbakk, leder utviklingsavdelingen EL & IT Forbundet. Demokrati, innsnevring eller utvidelse. Endres velferdsstaten? Rettigheter, hva betyr utviklingen og hvilke konsekvenser ser vi på kort og lang sikt. Hvordan skal vi som fagbevegelse håndtere denne utviklingen og hvilke utfordringer får vi?

Ann-Kristin Nygård, tillitsvalgt i FO og erfaringer fra NAV. Brukerhensyn og hvordan påvirker utviklingen medlemmene til FO.  Hva er viktig og hvilke utfordringer har FO som organiserer mange innen offentlig sektor?

Det er satt av tid til spørsmål, kommentarer og debatt.

Servering av rundstykker.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmeldingsfrist mandag 8.12. til post@loitrondheim.no

 

For nærmere informasjon:

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekr. LO i Tr.heim (tlf. 917 41 820)

 

Arrangør: LO i Trondheim