Share Button

LO i Trondheim videresender følgende tariffinfo fra Fagforbundet:

Frisørene i Fagforbundet streiker. Meklingen mellom NHO Handel og Fagforbundet brøt sammen natt til torsdag 5. juni fordi NHO sa nei til meklerens skisse. Fagforbundet sa ja, men det ble ingen enighet.

Fagforbundet har tatt ut i alt 33 frisører fra 11 salonger. De som streiker holder til i Trondheim og Kristiansand.

NHO har hele ansvaret.

Fagforbundet ville godta meklerens skisse, men motparten viste ingen vilje til å møte oss på en seriøs måte og sa nei til skissen. Arbeidsgiver har møtt oss med en kald skulder, og presset fram en konflikt. Resultatet som arbeidsgiverne forkastet var anstendig, selv om tilleggene for de med kort ansiennitet er mye dårligere enn vi ønsket.

De nye minstelønnsatsene som var foreslått var:

  • Frisør m/ fagbrev mellom 0 og 5 års ansiennitet: minstelønn kr 145 per time,

  • frisør m/ fagbrev mellom 5 og 10 års ansiennitet: minstelønn kr 155 per time,

  • frisør med fagbrev mer enn 10 års ansiennitet: minstelønn kr 165 per time

  • frisøransatt uten svennebrev: ny minstelønn kr 135 per time.

Et viktig krav for Fagforbundet var å bedre ubekvemstilleggene. Meklerens skisse ga bare en mindre justering på kr 1,50 per time i ubekvemstillegget.

I og med at arbeidsgiverne i NHO sa nei til meklerens skisse, vet vi ikke hvordan utfallet av tariffoppgjøret blir.

La håret gro under frisørstreiken.

Mange frisører er uorganiserte, derfor er det ekstra krevende å ta en kamp i denne bransjen. Modige medlemmer i Fagforbundet stiller opp i en kamp mot en særdeles vanskelig arbeidsgiverside. Fagforbundet og Frisørenes fagforening kjemper for rimelige krav.

Ikke bli streikebryter.

Når det er streik skal bare de som er tatt ut i streik, streike. Det er viktig at de som er igjen i salongen ikke gjør de streikendes jobb. Det er streikebryteri.

Still opp som streikevakt

2 salonger i Trondheim med til sammen 4 medlemmer er tatt ut i streik. Det er etablert streikekontor i Fagforbundet Sør-Trøndelags lokaler i Dronningens gt 10.

De trenger hjelp til å stå streikevakter.

Om dere kan stå streikevakter gi beskjed til streikelederne:

Janne Ottersen Fraas, tlf. 974 25 974 / Monica Syvertsen, tlf. 971 35 417

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no

VEGGAVISA nr. 7-2014