Share Button

Delta på LOs medlemsdebatt!

LOs medlemsdebatt har høsten 2016 vært en viktig del av arbeidet med å engasjere medlemmene inn mot stortingsvalget 2017 ved å stille konkrete krav til de politiske partiene. Mange fagforeninger og klubber har fulgt opp overfor sine medlemmer og skapt politisk debatt på arbeidsplassene. Men vi ser av svarprosenten at det fremdeles er mange både tillitsvalgte og ordinære medlemmer som ikke har blitt spurt om å delta. Vi oppfordrer til at det gjøres en ekstra innsats for å høyne deltakelsen.

Skal vi nå målet med høy valgdeltakelse av LOs medlemmer ved stortingsvalget og bli belønnet med et stortingsflertall og en regjering som arbeider med og for fagbevegelsen, må vi få engasjert flere!

Vi oppfordrer fagforeningene til å gjøre en ekstra innsats for å øke svarprosenten blant medlemmene i fagforeningene og i klubbene lokalt.

Aktuelle måter å mobilisere medlemmene:

  1. Utdeling av materiell i kantiner, spiserom, oppmøterom, posthyller og andre steder der dere kommer i kontakt med medlemmene. Materiell kan lastes ned her; http://www.lo.no/Medlemsdebatten/Materiell/
  2. E-post og SMS-aksjoner der medlemmene i fagforeningene oppfordres til å svare på debattens nettsider; http://www.lo.no/Medlemsdebatten

Representantskapet i LO i Trondheim vedtok 29. november 2016 26 konkrete krav til de politiske partiene. Disse vil bli utsendt i en egen Veggavis.

Medlemsdebatten avsluttes 31. januar 2017.

Ta kontakt med LOs distriktskontor eller LO i Trondheim om dere ønsker nærmere informasjon.

veggavisa-nr-2-2017-1