Share Button

Kommunalminister Nikolai Astrup uttalte 11. mai 2020 at lavere lønnsvekst skal føre til besparelser for kommunene, som sammen med lavere prisvekst skal utgjøre over ni milliarder kroner. I revidert nasjonalbudsjett gis en økning på 2,1 milliarder kroner i kommunenes frie inntekter.

Klarere kan det ikke sies at regjerninga vil at koronakrisens helter innen helse, omsorg og renhold skal betale en betydelig del av kommunenes økte utgifter som følge av koronakrisen. Det kan synes som at regjeringen mener at disse yrkesgruppene bør ta til takke med æren og berømmelsen de nå har blitt til del.

Vi oppfatter Astrups uttalelser som en hån mot kommunalt ansatte, vi er av den oppfatning at koronakrisen har vist at disse gruppene fortjener et lønnsløft og ikke det motsatte.

KS har anslått at kommunene og fylkeskommunenes inntektstap og ekstrakostnader kan komme til å utgjøre opp mot 27 milliarder kroner. Selv om vi legger til koronamidlene kommunene alt har fått så er det åpenbart at 2,1 milliarder er altfor lite og kan føre til alvorlige nedskjæringer i kommunenes velferdstilbud, tilbud som er nødvendige for at vi skal komme oss ut av krisen.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid. Det er fullstendig uhørt å kalkulere med lav lønnsvekst for kommunalt ansatte for å saldere budsjettene.

  • Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo
  • Jo Jenseg, leder LO i Stavanger og Omegn
  • Vidar Schei, leder LO i Fredrikstad
  • Fauzia Hussain-Wiik, leder LO i Bergen og Omland
  • John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim