Derfor streiket vekterne

The following is an excerpt.

Derfor streiket vekterne i 11 uker og én dag. En av de lengste streikene i et tariffoppgjør, endte med høyere lønn, økte til­legg, formuler­inger om fast månedslønn, lønn på bevegelige helligdager, minst

Sammen mot rasisme

The following is an excerpt.

– oppfølging av bystyrevedtak i Trondheim 17.06.20.  Bystyret i Trondheim fattet den 17.6.2020 et vedtak om «Sammen mot rasisme». I vedtakets punkt 4 frem­går: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog

Bussjåførene krever sin rett!

The following is an excerpt.

NHO transport og Spekter imøtekom ikke felles krav til hoved-tariffoppgjøret 2020 fra LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Yrkes­trafikkforbundet. Forbundene har fremmet

Støtt vekterne i streik!

The following is an excerpt.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er

De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.