Støtt SAS – pilotene i streik

The following is an excerpt.

Meklinga mellom SAS og pilotene førte mandag 4. juli ikke fram, og 900 piloter er i streik. Under covid-19 pandemien permitterte SAS omlag 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben

Næring og industri på Nyhavna

The following is an excerpt.

Bystyret skal 19.05.22 behandle Kvalitetsprogram for Nyhavna. Hvordan tilrettelegge for vekst innen teknologinæringer og maritimt næringsliv er mangelfullt beskrevet, jf. Trond­heim­regionens strategiske