Vis eiermakt i Trøndelag Teater

The following is an excerpt.

Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Trøndelag og LO i Trondheim og Omegn sendte nylig et brev til politikerne i Formannskapet i Trondheim kommune med en oppfordring til å bruke eierskapet Trøndelag Teater, slik at

Til alle organisasjonene i LO i Trondheim!

The following is an excerpt.

Vi trenger kvinner og folk med ulik etnisk bakgrunn til verv både i styret, internasjonalt utvalg, ungdomsutvalg, politisk utvalg og utvalg mot diskriminering og for inkludering. 

Aktuelle kandidater må meldes eller melde seg selv innen 16. mars, enten til egen fagorganisasjon eller til Valgkomiteen. 

Mobilisering for venstresidas partier

The following is an excerpt.

Partilederne for AP, SV, SP og Rødt innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utford­ret på å gi sine svar på 11 konkrete