Boikott fotball – VM i Qatar

The following is an excerpt.

Qatar er et super rikt Oljeland som er fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Av de 2 millioner gjestearbeidere Qatar har til enhver tid behandles brorparten av disse som slaver. Det har ført til enorme dødsfall. Det er ikke akseptabelt.

Boikott og mobilisering til boikott er den eneste veien å gå. Vis solidaritet med arbeiderne, boikott fotball VM 2022.

De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen

The following is an excerpt.

Bystyrets vedtak om å be rådmannen ta initiativ til dialogmøter med relevante næringsaktører er derfor viktig og nødvendig. En mer effektiv godsterminal/knutepunkt er nødvendig for å nå målene om mer gods bra vei til bane i Trøndelag.

Ja til råderett over egen jernbane

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mobiliserer fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om arrangementer i regi av NJF og NLF før og under streiken. Fagforeningene innen bussbransjen i Trondheim oppfordres til å delta ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt i samme tidsrom som togene står. Vi forventer at regjeringen og stortinget, som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane, bruker EØS-avtalens reservasjonsrett mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter NLF og NJF sitt varsel om nødvendig å trappe opp ved å også stoppe togene torsdag 31. oktober 2019.

Skjenketider og arbeidsfolks helse

The following is an excerpt.

Foran årets kommunevalg er det gledelig at samtlige partier, bortsett fra FrP, har svart ja på kravet «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Det er viktig både for å redusere vold / utrygghet og for å sikre helsa til de ansatte i bransjen

Ny drosjeregulering i Norge

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Drosjenæringa er prega av lange arbeidsdager og dårlig timelønn, noe som blant annet henger sammen med provisjonslønnsordninga. Ingen drosjesjåfører har «lønn mellom oppdrag»; venting på holdeplasser betales med 0 kroner per time. En undersøkelse nylig foretatt av Nordisk Transportarbeiderføderasjon viser at norske drosjesjåfører i gjennomsnitt arbeider nesten 52 timer per uke.

Støtte til likelønnsaksjonen

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte LO i Trondheim 2. oktober 2018 støtter likelønnsaksjonen og bakgrunnen for denne. Vi oppfordrer til at alle organisasjonsledd som tilhører LO i Trondheim aktivt vedtar sin støtte og mobiliserer til deltakelse på markeringen i Tordenskioldsparken 24. oktober 2018 klokken 1630.