En krig mot vanlige arbeidsfolk!

The following is an excerpt.

Vi holder derfor kruttet tørt i forsvaret av sykelønnsordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett. LO-kongressen vedtok i 2017 å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.»

Hurra for sykelønnsordningen! av John – Peder Denstad

The following is an excerpt.

Vi skal være stolte over at vi i 40 år har greid å håndtere en sosialt rettferdig og tillitsbasert sykelønnsordning som gir økonomisk trygghet under sykdom. Nå gjelder det å repetere selve begrunnelsen fra 1978. LO-kongressen i 2017 vedtok å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.» Fagbevegelsen og LO må alltid holde kruttet tørt i forsvaret av denne sosialt rettferdige ordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett.