Endringer i arbeidsmiljøloven

The following is an excerpt.

– LO Trondheims høringssvar LO Trondheim anser at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil påføre norsk arbeidsliv store, og kanskje ubotelige skader. Endringene vil undergrave fagforeningenes rolle,

Oppfordring til politisk streik

The following is an excerpt.

LO i Trondheim oppfordrer til politisk streik mot Arbeids- og sosialdepartementets forslag til forverring av arbeidsmiljøloven tirsdag 23. september 2014. (Inntil 4 timer med bedriftsvise