Politisk streik onsdag 28. januar 2015

The following is an excerpt.

Forsvar arbeidsmiljøloven – mobiliser til politisk streik! En samlet fagbevegelse (LO, Unio, YS) går mot Høyre / FrP regjeringens forslag til endring av Arbeidsmiljøloven. Møt opp på torget i Trondheim til

Oppfordrer til sympatistreik

The following is an excerpt.

Vedtak i representantskapet LO i Trondheim 30.09.14 Havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i havnene. LO i Trondheim ber LO og LO-forbundene ta ut flere grupper i sympatistreik med

Uttalelser

The following is an excerpt.

På representantskapsmøtet 30.september 2014 ble følgende uttalelser vedtatt, og uttalelsene oversendes LOs Fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag: 1)Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med

Pressemelding Politisk streik

The following is an excerpt.

PRESSEMELDING Lua på ’hue’ – aldri i handa! Politisk streik og torgmarkering Politisk streik og torgmarkering mot Arbeids- og sosialdepartementets forslag til forverring av arbeidsmiljøloven – tirsdag 23.