Prinsippene for ny AFP -ordning

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Valgt representanter fra fagforeningene innkalles til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte. Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å

Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet

The following is an excerpt.

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.