Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet

The following is an excerpt.

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.

Årsmøte LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Årsmøtet i april ble jo utsatt på grunn av korona. Det innkalles herved til årsmøte for LO i Trondheim den 6. oktober 2020 kl 18.30 på Radisson Royal Blue Royal Garden Hotel. 

Innkalling til representantskapsmøte

The following is an excerpt.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Tariffavtaler, likelønn og togstreik

The following is an excerpt.

Tariffavtaler, likelønn og togstreik, representantskapsmøte 24.september kl 18.30. Saker: Tariffavtalene og likelønn og mobilisering for Likelønnsaksjonen og Mobilisering for jernbaneansatte – politisk streik torsdag 10. okt. 2019 for at Stortinget bruker reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke IV.

1.mai 2019 – vedtak av paroler

The following is an excerpt.

Representanskapsmøtet 19.mars skal vedta paroler for 1. mai. Styrets innstilling til paroler er PAROLE FOR DAGEN: For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge. HOVEDPAROLER: Bekjemp antisemittisme og islam-hat. Erna: 106.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år. Nei til profitt på velferdstjenester. Ut av EØS – Nei til sosial dumping. Ta arbeidsmiljøloven tilbake. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå. Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt