Vannkrafta er vår!

The following is an excerpt.

Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene! Strømprisene har eksplodert i Norge de siste månedene. Dette har presset myndighetene til å økebostøtten til de fattigste og redusere el-avgiften inntil videre.

Trondheimskonferansen 2022

The following is an excerpt.

Hei! Det nærmer seg Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Styret i LO i Trondheim og omegn har på grunn av nasjonale bestemmelser om covid-19 blitt nødt til å tilpasse

Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet

The following is an excerpt.

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.