Seminar om Hjelmengutvalgets innstilling

The following is an excerpt.

Fagforbundet Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og LO i Trondheim inviterer til seminar
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 16.30 – 18.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje
(Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata)

Fokus på Hjelmeng-utvalget og deres rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» – et angrep på vårt demokratiske system der folkevalgte organ bestemmer?

Fra legalisme til mer aksjon

The following is an excerpt.

Bakgrunn for seminaret. Styret i LO i Trondheim har vedtatt i aktivitetsplan for 2018 – 2019 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon.

IA – avtalen og sykelønnsordningen

The following is an excerpt.

Fellesforbundet avd. 12 og LO i Trondheim inviterer til halvdagskonferanse

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30 – 16.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje

Fokus på IA-avtalen og sykelønnsordningen.

Temaer:
1) Reforhandling av Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Betydningen av IA-avtalen som grunnlag for erfaringsutveksling innen og mellom bransjer og mobilisering i bedrifter for å kartlegge og forebygge uønsket arbeidsmiljø
2) Helsefremmende arbeidsplasser i industrien. Erfaringer med å jobbe systematisk for å forebygge sykdom og skader i industrien.
3) Hyllest til sykelønnsordningen. Bakgrunn og begrunnelse for den 40-årige tillitsbaserte og sosialt rettferdig ordningen og utfordringer som den møter.
4) HMS og kvinnearbeidsplasser i offentlig sektor. Hva innebærer forventninger fra ledelse og pasienters pårørende på ansattes arbeidsmiljø, og hvordan få i gang partssamarbeid for å fokusere på løsninger.
5) HMS i offentlig sektor må på samme måte som i industri og offshore, innrettes mot arbeidets egenart. Hva innebærer dette?