Nyhavna – høringsuttalelse

The following is an excerpt.

LO i Trondheim er sterkt uenig i kommunedelplanens hensikt om å omdanne Nyhavna fra industrihavn til såkalt sentrumsformål. Vi mener at det er viktig at Trondheim kommune gjenn­om sin areal- og næringspolitikk og

Endringer i arbeidsmiljøloven

The following is an excerpt.

– LO Trondheims høringssvar LO Trondheim anser at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil påføre norsk arbeidsliv store, og kanskje ubotelige skader. Endringene vil undergrave fagforeningenes rolle,