Share Button

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité var nylig på befaring i Trøndelag. Komitéleder Linda Hofstad Helleland (H) sier i Adresseavisen 29.04.14 at det skal fikses slik at Statens vegvesen gis politimyndighet til å håndtere brudd på kjøre og hviletid. Dette henger sammen med at yrkessjåfører har et strengt regelverk om krav til lovpålagte pauser, døgnhvil og ukehvil. Det er intet «slingringsmonn». Har du kjørt i 9 timer, så kan du ikke kjøre en time ekstra for å finne en nattlig hvileplass – selv om du har losset eller lastet bilen i mellomtiden. Det er derfor et stort behov for døgnhvileplasser for yrkessjåførene – truckstops – både på innfartsveier og i tilknytning til terminalområder. I Norge i dag finnes kun 15 slike plasser hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. Kun Luxemburg og Albania har færre plasser.

 

I arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 har døgnhvileplasser fått økt oppmerksomhet. LO antydet i sin høringsuttalelse at det i planperioden må bygges ca. 75-80 plasser. En stor andel må være helårsåpne raste- og hvileplasser med dusj og toalett. Det er ikke tilstrekkelig når det i NTP-perioden foreslås å bygge 35 nye plasser. LO har derfor forutsatt at alle de plassene som bygges blir helårsåpne, og at det i tillegg utvikles ytterligere døgnhvileplasser og rasteplasser i samarbeid med private med statlige bidrag. LO forutsetter også at de rasteplassene som finnes blir brøytet vinterstid. LO har bedt om at det utarbeides en plan for hvor nye plasser skal lokaliseres slik at det på sikt blir en geografisk spredning som muliggjør at sjåførene kan ta døgnhvile når man skal. Norsk Transportarbeiderforbund regner 2,5-3 timers kjøretid mellom hver truckstop langs stamveinettet som et mål.Statsbudsjettet for inneværende år har imidlertid kun avsatt midler til å bygge fire døgnhvileplasser.

 

Flertallet av partiene i Trondheim Bystyre (AP, SV, Rødt, MDG, SP, KrF, PP, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2011 om å opprette døgnhvileplasser langs hovedtrafikkårene ved Trondheim. Før bystyret 27.02.14 behandlet Miljøpakke for transport, handlingsprogram 2014-17, foreslo LO i Trondheim at det ble avsatt midler til dette. Vi er fornøyd med at bystyret i første omgang vedtok flertallsmerknaden – MDG, AP, H, V, SV, KrF, R, SP, FrP, PP: ”Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor Statens Vegvesen for å utrede mulighetene for å anlegge og drifte hvileplasser / truckstops for transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim.”Transportkomiteen vil gi Statens Vegvesen økt politimyndighet. Vi forventer at komiteen også bidrar sterkt til økt tempo i utbygging av døgnhvileplasser, av hensyn både til trafikksikkerhet og yrkessjåførenes arbeidsforhold.

John-Peder Denstad

Leder LO i Trondheim