Share Button

Havnearbeiderne må få økt støtte!

Norsk fagbevegelse kan være stolte av å ha havnearbeiderne som medlemmer. I over to år har bryggesjauerne streiket og sympatistreiket, flere steder i landet, for tariffavtale i Risavika ved Stavanger. I flere måneder har havnearbeidere i Oslo slåss for tariffavtale med Yilport på Oslo havn. Samtidig foregår det kamper for å bevare inngåtte lønns- og arbeidsvilkår i andre havner, på tross av at motparten NHO Logistikk og Transport har undertegnet tariffavtale,

Tariffavtale og faste ansettelser er kjernepunktet i hele vår virksomhet. Dette er grunnlaget for et seriøst arbeidsliv, skatteinntekter og velferdsstat. Det er samtidig en menneskerettighet nedfelt i ILO-konvensjoner Norge har undertegnet.

En rekke fagforeninger og lokalorganisasjoner har støttet havnearbeiderne ved fanemarkeringer, arrangementer og lovlige blokader for både å vise solidarisk støtte og bidra til at motparten undertegner tariffavtale. Det vil vi fortsette med, selv om det må innrømmes at kampen så langt ikke har gitt det ønskede resultat.
Derfor må sterkere lut til. Vi oppfordrer ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund til å trappe opp støtten til havnearbeiderne og sammen med LO å ta ut medlemmer i sympatistreik, slik at krav om tariffavtaler undertegnes og øvrige havnekonflikter løses.

 

Arild Johannessen                          Leder LO i Fredrikstad
John Peder Denstad                      Leder LO i Trondheim
Raymond Marthinsen                   Leder LO i Larvik og Lardal
Rolf Bersås                                        Leder LO i Stavanger
Ronny Johansen                             Leder LO i Tromsø
Roy Pedersen                                  Leder LO i Oslo

 

Følg også med på Transportarbeiderforbundets hjemmeside og Vegard Holms blogg for å få med hva som skjer i denne saken.