Share Button

Kommunevalget 2015 i Trondheim – bruk stemmeretten!

Styret i LO i Trondheim har vedtatt å ak­tivt synliggjøre og mobilisere støtte til kandidater som har tillitsverv / tidligere har hatt tillitsverv i fagbevegelsen, for å få disse oppover på listene. Dette vil være viktig for å få gjennomført de 54 kravene som den faglige alliansen i Trondheim (Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim) har stilt til partiene i Trondheimsmanifestet 2015 (vedlagt i PDF-format). Mer informasjon om partienes svar på kravene i Trondheimsmanifestet 2015 finnes på nettsidene www.loitrondheim.no og www.trondheimsmodellen.com

Vi oppfordrer til at det gis personstemme (tilleggs-stemme) eller slenger til følgende kandidater som stiller til valg ved kommunevalget i Trondheim:

Arbeiderpartiet

 •   Roar Aas, LO / Fellesforbundet – 6. kandidat for AP
 •   Nils Arild Nesjan, LO / Fagforbundet – 10. kandidat for AP
 •   Ola Johnsen Lenes, LO / NTL – 12. kandidat for AP
 •   Ismail Salad Elmi, LO / Fagforbundet – 16. kandidat for AP
 •   Jørgen Knapskog, LO / Fellesforbundet – 22. kandidat for AP
 •   Baba Danyagiri, LO / Fellesorganisasjonen – 26. kandidat for AP
 •   Aage Borrmann, LO / Skolenes Landsforbund – 34. kandidat for AP
 •   Mats Monsen, LO / Fagforbundet – 40. kandidat for AP
 •   Pål H. Spjelkavik, LO / Handel og Kontor – 44. kandidat for AP
 •   Christiane Solheim, LO / Fellesforbundet – 45.kandidat for AP
 •   Roger Holmeng, LO / Fellesforbundet – 48. kandidat for AP
 •   Jan T. Martinsen, LO / Fellesforbundet – 58. kandidat for AP
 •   Edvin Helland, LO / Fagforbundet – 60. kandidat for AP
 •   Terje Moen, LO / Skolenes Landsforbund – 62. kandidat for AP

Norges Kommunistiske Parti

 •   Geir Skavern, LO / Fagforbundet – 1. kandidat for NKP
 •   Janina Hortman, LO / Norsk Jernbaneforbund – 2. kandidat for NKP
 •   Christian Larssen, LO / Arbeiderbev. Presseforbund – 8. kand. for NKP

Rødt

 •   Roald Arentz, LO / Norsk Transportarbeiderforbund – 1. kand. for Rødt
 •   John-Peder Denstad, LO / Fagforbundet – 3. kandidat for Rødt
 •   Jorid Østvik, UNIO / Utdanningsforbundet – 4. kandidat for Rødt
 •   Arne Byrkjeflot, LO / Industri Energi – 5. kandidat for Rødt
 •   Karim Essahli, LO / Fagforbundet – 7. kandidat for Rødt
 •   Kristin S. Bjørlykke, LO / NTL – 8. kandidat for Rødt
 •   Gunn Pinslund, LO / Handel og Kontor – 12. kandidat for Rødt
 •   Arve Sletten, LO / NTL – 13. kandidat for Rødt
 •   Svein Olav Aarlott, LO / Fagforbundet – 19. kandidat for Rødt
 •   Helge Rønsåsbjørg, LO / NTL – 21. kandidat for Rødt
 •   Liv Selfjord, LO / NTL – 23. kandidat for Rødt
 •   Jan Lillebo, LO / Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund – 27. kand. for Rødt
 •   Siri Flack, LO / Fagforbundet – 28. kandidat for Rødt
 •   Borghild Kirkebak, UNIO/Norsk Sykepleierforbund – 32. kand. for Rødt
 •   Tor Guldahl, LO / Norsk Jernbaneforbund – 33. kandidat for Rødt
 •   Ingjald Gaare, LO / Fellesforbundet – 35. kandidat for Rødt
 •   Kjell S. Johansen, LO/Norsk Lokomotivmannsforb. – 36. kand. for Rødt
 •   Dagny Høstad, UNIO / Utdanningsforbundet – 44. kandidat for Rødt
 •   Kari W. Aydemir, LO / Fagforbundet – 46. kandidat for Rødt
 •   Ulf Marsdal, LO / NTL – 58. kandidat for Rødt
 •   Roy Einar Nilsen, LO/Norsk Transportarbeiderforb. -59. kand. for Rødt

Senterpartiet

 •   Rigmor Bjerche, LO / Skolenes Landsforbund – 13. kandidat for SP

Sosialistisk Venstreparti

 •   Svein Åge Samuelsen, LO / EL & IT Forbundet – 6. kandidat for SV
 •   Mona Berger, LO / Fellesorganisasjonen – 8. kandidat for SV
 •   Ingard S. Lundereng, LO / Fellesorganisasjonen – 13. kand. for SV
 •   Torbjørn Modig, LO / Fagforbundet – 18. kandidat for SVØ
 •   Ingrid Smalås, LO / Musikernes Fellesorganisasjon – 37. kand. for SV
 •   Randi Reese, LO / Fellesorganisasjonen – 41. kandidat for SV
 •   Astrid Kjelsnes, LO / Skolenes Landsforbund – 43. kandidat for SV
 •   Knut Fagerbakke, LO / NTL – 48. kandidat for SV

Hvordan kan du endre på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Vil du påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen.

Personstemme (tilleggsstemme): Ved kommune­styre­valget kan du gi en eller flere kandidater én personstemme (tilleggs­stemme) hver ved å sette et merke (kryss) i ruta til venstre for kandidatnavnet.

Personstemme (slenger) til kandidater på andre valglister: Ved komm­unestyrevalget kan du også gi en personstemme til en eller flere av kandidatene (inntil 16 stk.) på andre valglister. Dette gjøres ved å skrive disse kandidatnavnene opp på stemme­seddelen på det partiet du stemmer på. Det er et eget felt for dette på seddelen.

Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift på stemmeseddelen?

Ved kommunestyrevalget kan partiene/gruppene på forhånd bestemme at noen kandidater skal stå sterkere. Deres navn står med uthevet skrift, øv­erst på stemme­seddelen. Partiene har gitt disse et stemmetillegg som de får uan­sett om velgerne gir dem personstemmer (tilleggsstemmer) eller ikke.

Stemmetillegget = 1/4 personstemme per stemmeseddel, det vil si 25 % av totalt antall stemmer som kommer listen til gode. Eksempel: Får listen 100 stemm­er, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer i tillegg.
Selv om du ikke gir personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får vedkomm­ende likevel 1/4 personstemme fra stemmeseddelen din.

Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten 1 1/4 personstemme (tilleggsstemme) til sammen.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216