Share Button

«Arbeidsfolk møter arbeidsfolk». Møt palestinske arbeidskamerater for å lære mer om betingelsene for faglig kamp i et okkupert land, om vilkår for lønna arbeid, arbeidstid og faglige rettigheter. Se med egne øyne! Palestinsk fagbevegelse er mangfoldig og ikke lett å få oversikt over. På denne turen vil vi gjøre et forsøk på å trenge ned i materien ved å møte en palestinsk fagbevegelse og faglige aktivister som organiserer seg til kamp mot uverdige arbeidsforhold og for faglige rettigheter i okkupert Palestina, som også streiker mot israelske arbeidsgivere.

invitasjon studietur høst 2016 A4

The Palestine New Federation of Trade Unions, (New Unions, NU) er en ny, uavhengig fagbevegelse, som nå etablerer seg som en hovedorganisasjon, General Trade Union. Organisasjonen vokser og får økt betydning. Deres strategi er uavhengighet, fra sjølstyremyndighetene, okkupasjonsmakta, kapitalistene, alle politiske partier. Organisasjonen er grunnlagt på ideen om at både ledere og medlemmer alltid skal stå på sida til de utbytta arbeiderne. De vil ikke bli bistandsavhengige, men vil klare seg sjøl. De vil konsentrere seg om den faglige kampen, men for alle palestinere vil også den nasjonale kampen være viktig, kampen mot okkupasjonen og for et fritt Palestina.
Vi skal besøke arbeideroverganger for arbeidsfolk som må jobbe i Israel, og om forholda for palestinske arbeidere i koloniene og de industrielle sonene. Så langt vi får det til vil vi besøke arbeidsplasser og palestinske produksjonsbedrifter.
Vårt mål er at en solidaritetsreise som denne skal gi deltakerne en klarere oppfatning av hvordan palestinsk fagbevegelse ser ut, og hvorfor. * Hvorfor etablere nye organisasjoner som NU når PGFTU eksisterer?

* Foregår det noen bestrebelser på faglig enhet eller samarbeid, eller preges fagbevegelsen av sekterisk splittelse?

* Hvilken rolle spiller Histadrut for palestinske arbeidere og i palestinsk faglig organisering?
Les mer her: http://palestinakomiteen.no/fagligarbeid/solidaritet-med-new-unions/
Men også okkupasjonen

Turen vil også vise Israels kolonisering av Palestina, rasisme og apartheid, Med murer, flyktningeleire, israelske kolonier (bosettinger), veier som skjærer seg gjennom palestinsk jord, etnisk rensing av Jerusalem, mm. Sammen med våre samarbeidspartnere i Palestina legger vi opp til et bredt program, deltakerne skal få best mulig innblikk i hvordan det palestinske samfunnet fungerer etter snart 70 år med okkupasjon.
Neste tur blir 16. – 25. september 2016 Vi arrangerer også spesielle turer for lokal fagbevegelse, faggrupper eller bransjer etter avtale. Ta kontakt!


Varighet

Vi reiser vanligvis fra Oslo på en fredag, og returnerer på søndag uka etter.
Pris

Prisen ligger på ca 15 – 16 000 kroner. Dette inkluderer flyreise, hotell, opphenting og levering til flyplassen, guider og tolker, transport på Vestbredden og enkelte måltider. Nøyaktig pris vil avhenge av hvordan kronekursen og dollarkursen utvikler seg.
Vi utarbeider konkret program for hver tur ut fra hva som er mulig på tidspunktet.
Om oss

Palestinakomiteens Faglige Utvalg blei oppretta sommeren 2006. Formålet med utvalget er å styrke solidaritetsarbeidet med palestinerne i fagbevegelsen i Norge, spesielt på grunnplanet.
Faglig utvalg mener at faglige solidaritetsturer er det viktigste bidraget vi kan gi til det palestinske folket. Vi tar med tillitsvalgte og medlemmer fra grunnplanet til okkupert Vestbredden og Øst-Jerusalem, for med egne øyne å oppleve hvilke urett som begås mot det palestinske folket hver eneste dag. Når vi kommer hjem, vil vi fortelle om det vi har opplevd til våre fagforeningskamerater. Det er dette palestinerne ber oss om.
Vi gjennomførte den første reisa i april 2007 og har siden det arrangert flere reiser i året. Faglig Utvalg stiller med erfarne reiseledere.
Det er ingen betingelse for deltakelse at du/dere har tillitsverv eller er aktiv i fagbevegelsen. Programmet for turen er variert og interessant for alle som ønsker mer kunnskap om situasjonen for palestinerne.
Vi kommer gjerne på klubbmøter for å fortelle om hva vi kan oppleve på reiser til Palestina, om situasjonen under okkupasjonen, og hva Palestinakomiteen driver med.


Er du interessert, har du spørsmål – ta kontakt:

Petter, Palkom FU/Workmates petter2resen@yahoo.no 97 57 91 77

Kjersti, Palkom FU/Workmates kjer-n@online.no 99 57 98 18