Seminar: Arbeiderkamp

The following is an excerpt.

Til tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeninger og klubber, styret og medlemmer av utvalgene i LO i Trondheim og omegn Invitasjon til seminar lørdag 3. desember 2022 FRA LOVLYDIGHET TIL MER AKSJON OG

Bli med på Pride!

The following is an excerpt.

Arbeidsutvalget i LO i Trondheim har vedtatt: LO i Trondheim og omegn tilslutter seg Trondheim Pride og deltar i paraden med fane. John-Peder Denstadleder

Støtt SAS – pilotene i streik

The following is an excerpt.

Meklinga mellom SAS og pilotene førte mandag 4. juli ikke fram, og 900 piloter er i streik. Under covid-19 pandemien permitterte SAS omlag 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

The following is an excerpt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – høringssvar fra LO i Trondheim og omegn Vi viser til brev 08.04.22 m/ vedlegg fra Trondheim kommune v/ kommunedirektør Morten Wolden. Frist for å komme med uttalelse til