Share Button

Årsmøte LO i Trondheim 8.april 2014

Valgkomiteen har enstemmig innstilt Jon- Peder Denstad som ny leder av LO i Trondheim. John-Peder Denstad er i dag sekretær i LO i Trondheim, og medlem i Fagforbundet.   Han har vært sekretær i mange år og er godt kjent som et av LO i Trondheims ansikt utad. John-Peder Denstad er innstilt som ny leder etter Svein Åge Samuelsen som tok over som leder når Arne Byrkjeflot trakk seg. Valg av nytt styre og utvalg skjer på årsmøte 8.april 2014.  Lo i Trondheim har følgende utvalg: Internasjonalt utvalg, Politisk utvalg og Ungdomsutvalget.  Alle velges på årsmøte . Valgkomiteens innstilling finner du her: Valgkomiteens innstilling – årsmøte LO i Trondheim 2014 (1) 

Årsmøtet finner sted på Nova Kurs og Konferanse som ligger i Folkets Hus, den 8.april kl 18.30.  Hele innkallingen finner du her: Innkalling årsmøte 08.04.2014

Styret har innstilt på vedtak på flere innkomne saker : Forslag til LO i Trondheims årsmøte 2014 – innstilling fra styret

Møt opp.

Utdrag av valgkomiteens innstilling:

FORSLAG FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 2014
STYRET
Leder: John-Peder Denstad Fagforbundet for 1 år
1. nestleder/ sekretær:
Svein Åge Samuelsen EL & IT Forbundet for 2 år
2. nestleder: Kristin Sæther Fagforbundet for 1 år
Kasserer: Arnljot Worseth Fagforbundet for 2 år
Styremedlem: Roar Aas Fellesforbundet for 2 år
Styremedlem: Arne Byrkejflot Industri Energi for 2
år
Styremedlem: Kristin Bjørlykke Norsk Tjenestemannslag Ikke på valg
Styremedlem: Gunn Pinslund Handel & Kontor for 1 år
Styremedlem: Jan Lillebo NNN Ikke på valg
Styremedlem: Janina Hortman Norsk Jernbaneforbund for 2 år
Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget for 2 år
1. varamed.: Roald Arentz Norsk Transportarbeiderforbund for 1 år
2. varamed.: Paul Grytan Fellesforbundet for 1 år
3. varamed.: Børge Ånesen Fellesforbundet for 1 år
4. varamed.: Rigmor Bjerche Skolenes Landsforbund for 1 år
5. varamed.: Robert Valslag Arbeidsmandsforbundet for 1 år