Share Button

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM 10. APRIL 2018

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims års­møte:

 

TID:           TIRSDAG 10. APRIL 2018 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

Dagsorden omfatter:

  1. Åpning
  2. Konstituering

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  1. Årsmelding 2017
  2. Regnskap for 2017 med revisors merknad
  3. Innkomne forslag
  4. Budsjett for 2018
  5. Valg
  6. Avslutning
  • Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykker.
  • Før årsmøtet konstitueres vil Bjørn-Erik Hanssen holde et foredrag på inntil ½ time om sitt arbeid med å skrive LO i Trondheims historie.

 

Brev om årsmøtedato med foreløpig saksliste og melding om valg ble sendt fag­for­eningene 21.12.17. Fagforeningene ble meddelt at frist for for­slag som ønskes behandlet på årsmøtet var 02.03.17 og frist for forslag på kandidater til verv som er på valg måtte være innsendt innen 02.03.17. Vedlagt brevet fulgte en oversikt over tillitsvalgte for LO i Trondheim etter sist årsmøte 04.04.17.

. / .  Årsmelding for 2017 med regnskap, innkomne forslag med innstilling, budsjettforslag for 2018, valgkomiteens innstill­ing samt adgangstegn til årsmøtet ligger vedlagt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 26. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

 

Med kameratslig hilsen

 

———————————                                                                 ——————————-

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                       1. nestleder / sekretær

tlf. 995 14 216                                                                                     tlf. 917 41 820

 

Vedlegg.  Innkalling årsmøte 10.04.2018 

Forslag til LO i Trondheims årsmøte 2018 – innstilling fra styret

ÅRSMØTE 2018 LO I TRONDHEIM – valgkomiteens innstilling (2)