Share Button

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM OG OMEGN TIRSDAG 26. APRIL 2022

TID:        TIRSDAG 26. APRIL 2022 kl. 18.30
STED:        AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
        Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata
Årsmøtet ble kunngjort 07.01.22 med forslagsfrist 17.03.22 angående forslag til uttalelser og forslag til valgkomiteen.

Valgte representanter fra fagforeningene og styrets medlemmer møter med tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer av valgkomiteen har talerett under sak 8 valg.
Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett. Ansatt har talerett.
Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære årsmøtet.

VEL MØTT!

NB: Årsmelding er en meget stor fil. Den kan fås i trykt utgave ved å kontakte kontoret på post@loitrondheim.no for å avtale henting. 

Saksliste for årsmøtet er:
1.        Åpning
2.        Konstituering
– Forretningsorden
– valg av dirigenter
– valg av sekretærer
3.        Årsmelding 2021
4.        Regnskap for 2021 med revisors merknad
5.        Innkomne forslag
6.        Budsjett for 2022
7.        Valg
8.        Avslutning
        Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykker.
        Før konstituering av årsmøtet blir det et kulturinnslag ved Scenekunst Ung fra Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, deretter holder ungdomssekretær i LO Trøndelag Martin Morken en hilsningstale. Tidligere forbundsleder i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet Jens Hoel holder et kåseri om 1. mai og dens betydning etter en pause i årsmøtet.

FORRETNINGSORDEN

1.        Til å lede møtet velges 2 dirigenter.
2.        Til å føre protokoll velges 2 sekretærer.
3.        Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer av valgkomiteen har talerett under sak 8 valg.
4.        Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett. Ansatt har talerett.
5.        Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære årsmøtet.
6.        Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak. Med unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min. andre gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ordet ikke mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
7.        Under sakslistas punkt innkomne forslag, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er satt. Nytt forslag som ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles.
8.        Under sakslistas punkt valg, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Både under det alminnelige ordskiftet og under de enkelte valg kan representantene fremme forslag.
9.        Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av representantene forlanger det, foregår avstemningen skriftlig. Under sak valg foregår avstemmingen skriftlig dersom en representant forlanger det. Valg foregår skriftlig der det foreligger mer enn et forslag på kandidat.
10.        I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
11.        Det nye styret får fullmakt til å underskrive protokollen.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.
Fagforeningene er i brev av 08. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

Kameratslig hilsen

——————————–                        ———————————–
John-Peder Denstad                                         Svein Åge Samuelsen
leder (tlf. 995 14 216)                                        1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)