Share Button

 

Til representantskap, fagforeninger og valgkomiteen

Det innkalles til årsmøte i LO i Trondheim tirsdag 27. april 2021 kl. 18.30 i Augusta Aasen salen i 4. etasje i Folkets hus.

Årsmøtet gjennomføres fysisk. Dersom regjeringa 14.04.21 i trinn 1 ikke letter på de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske, vil årsmøtet bli gjennomført digitalt. Nærmere informasjon om dette vil i så fall bli utsendt.

Før konstitueringen av årsmøtet vil Kristin Bjørlykke orientere om arbeidet i LO i Trondheims fanekomité med å lage forslag til ny fane, og det blir det en hilsningstale fra Kristian Tangen, LOs regionleder i Trøndelag.

Vedlagt ligger innkallingen, innkomne forslag med innstilling, budsjettforslag for 2021, valgkomiteens innstilling samt adgangstegn til årsmøtet.
Årsmelding for 2020 med regnskap er utsendt pr. post.

Innstilling til ny valgkomite blir fremlagt i årsmøtet. Det samme gjelder styrets innstilling om bruk av settevalgkomite for fremtidige årsmøter.

Kameratslig hilsen

John-P.

John-Peder Denstad
leder av LO i Trondheim
tlf. 99514216
post@loitrondheim.no
www.loitrondheim.no