Share Button

Til fagforeningene

LO I TRONDHEIMS ÅRSMØTE 2020 – FORSLAGSFRISTER

Årsmøtet 2020

Årsmøte i LO i Trondheim er fastsatt til tirsdag 21. april 2020 kl. 18.30.

Forslag som ønskes be­hand­let på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen fredag 20. mars 2020 til post@loitrondheim.no

Forslag kan også sendes til: LO i Trondheim

                                                         P.b. 846 Sentrum

                                                         7409 Trondheim

Styret skal behandle forslagene tirsdag 31. mars 2020.

Foreløpig saksliste for årsmøtet er:

  1. Åpning
  2. Konstituering

– Forretningsorden

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  • Årsmelding 2019
  • Regnskap for 2019 med revisors merknad
  • Innkomne forslag
  • Budsjett for 2020
  • Valg
  • Avslutning

Valgkomiteen vil i nær framtid starte sitt arbeid. Et eget brev ligger vedlagt med over­sikt over tillitsverv i LO i Trondheim som er på valg og frist for å fremme for­slag på tillitsvalgte.

Vi håper fagforeningene vil være aktive med å fremme forslag på kandidater.

Med kameratslig hilsen

——————————-                                                                     ——————————-

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                       1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                                    Tlf. 917 41 820