Share Button

Avlyst på grunn av lite påmelding!

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019

Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon.

Tema 2: Heltid i privat sektor.

Tid: Mandag 7. oktober 2019 12.00 – 16.00.  Sted: Folkets Hus, Andromeda 4. etasje.

Vedtak fra LO i Trondheims årsmøte 2019 der årsmøte oppfordrer

LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber til å arrangere seminarer/konferanser for å mar­k­ere 8-timersdagens 100-årsjubileum og belyse den historiske kampens erfaringer og hvor­dan videre arbeidstidsforkortelser kan vinnes, til å prioritere krav om gradvis å innføre 6-timersdag/30-timersuke med full lønnskompensa­sjon ved å kreve 1/2 time kortere normalarbeidsdag i hvert av de tre kommende tariff­oppgjørene. Målet er 6-timersdag i løpet av 2020 – 2024.

37,5 timers uke må lovfestes for å harmoniseres dagens lovbestemmelser med nåværende tarifferte arbeidstid.

Tema 1: Oppfølging av LO-kongressens vedtak: «LO vil i perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder 6 timers dag / 30 timers arbeidsuke».

Her innleder Magnhild Folkvord som representant fra Aksjonsgruppa for 6 – timersdagen og Julie Lødrup LOs førstesekretær. Det jobbes med en innleder til.

Tema 2: Problemstillinger,ingen med fulltidsjobber i servicenæringen, hvor er fulltidsjobbene? Arbeidstidsreduksjon – fritid eller lønn?

Her innleder Børge Ånesen leder Fellesforbundet avd. 250 hotell og restaurant/styremedlem LO i Trondheim. Det jobbes med en innleder til.

Enkel servering.

Påmelding innen onsdag 2. oktober 2019 til samuel@loitrondheim.no

For nærmere informasjon:

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820).

Børge Ånesen, styremedlem LO i Trondheim (tlf. 451 47 565)

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216) Arrangør: LO i Trondheim