Share Button

Oktoberrevolusjonen 1917 – 100 år.

Den russiske oktoberrevolusjonen i 1917 var uten tvil en av det 20. århundrets viktigste politiske og sosiale begivenheter. Noe som har hatt politisk innflytelse fram til vår tid. Og det står fortsatt strid om vurderingene av denne omveltninga, dette kommer tydelig fram av medieomtalen i forbindelse med hundreårsjubileet.

LO i Trondheim vil, med sin forankring i norsk arbeider- og fagbevegelse, gjerne bidra til debatten omkring, og opplysning av, begivenhetene i 1917 og de følgene de fikk.

Innledning og paneldebatt

Vi har derfor invitert en av Norges fremste eksperter på russisk historie, Åsmund Egge, til å holde hovedinnledning på et kveldsmøte.  Møtet finner sted i Fagforbundets overbygde bakgård ved torvet. Vi har også invitert et panel bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og NKP. Og så blir det plenumsdebatt.  Oppdateringer om hvem som kommer til å sitte i panelet fra partiene kommer etterhvert. 

ÅPENT MØTE OM OKTOBERREVOLUSJONEN

TORSDAG 9. NOVEMBER KL 18.30

Fagforbundets bakgård, Munkegata 17 ( inngang fra Presidentveita) 

Det finnes mye lesestoff om temaet på biblioteket. Om du ikke kan så mye om dette og vil ha et kjapt overblikk så kan du lese hva som står på Wikipedia.  Her er et lite utdrag fra artikkelen : «Revolusjonen var organisert og leidd av Lev Trotskij, som saman med Vladimir Lenin var den fremste bolsjevikleiaren i 1917 og åra som følgde. Revolusjonen skjedde mesta heilt utan blodspille, da ingen syntest å ville forsvare den provisoriske regjeringa som i namnet hadde styrt sidan tsaren blei styrta i mars, men stendig meir på Petrograd-sovjetet sin nåde. Desse to hendingane til saman blir gjerne kalla den russiske revolusjonen, men kan samstundes sjåast som to ulike revolusjonar, både i form og innhald.»  Du kan lese hele artikkelen her: Oktoberrevolusjonen