Share Button

Landsomfattende aksjoner i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta – på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00 – 19.00 – mobiliser til deltakelse! Representantskapet i LO i Trondheim og omegn har vedtatt å gjennomføre en aksjon i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over strømprisene og krafta i samarbeid med Industriaksjonen.

Vannkraft er en naturressurs og infrastruktur

Vannkraft er en naturressurs og infrastruktur som skal sikre levende lokalsamfunn og skape arbeids­plasser som et konkurransefortrinn for industri og næringsliv.

Strømpriskrisa truer også arbeidsplassene i offentlig sektor. Bygningsmasse må ha energi til opp­varming og drift, det samme gjelder for kollektivtrikk som bane, trikk og el-busser. I en allerede press­et kommuneøkonomi er det nærliggende å tenke seg at høye strømpriser får konsekvenser for be­manning, kvalitet og tjenestetilbud i offentlig regi. Strømpriskrisa utgjør rett og slett en trussel mot velferdsstaten.

Vi krever:

 • Makspris 35 – 50 øre per kilowatt-time (for industri, landbruk og offentlig velferd).
 • Toprissystem for husholdninger med rimelig makspris for ordinært forbruk.
 • Norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet.
 • Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene.

Appellanter

Appellanter (inntil 4 minutter hver)

 • Rigmor Bjerche, styremedlem LO i Trondheim og omegn
 • Alida Domaas, nestleder Industri Energi Ung
 • Magne Vågsland, leder Naturvernforbundet i Trøndelag
 • Anders Skonhoft, medlem av Alternativ Energikommisjon
 • Tarjei Leistad, konstituert fylkesleder Fagforbundet Trøndelag

Kulturinnslag:

 • Finn Børge Dalen

Møteleder

 • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

Tilsluttede organisasjoner per 07.03.23:

Industri Energi Forum Trøndelag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd. 10 Trøndelag, Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim, Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, Fagforbundet Trondheim, Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening, Fellesforbundet avd. 764 Malernes Forening, Fellesforbundet avd. 768 Trondheim Bygning, Skolenes Landsforbund Forening Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag, Trondheim SV, Trondheim SU, Rødt Trondheim, Rødt Trondheim fagliglag, Rødt Trondheim Strinda

For nærmere informasjon

 • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn, tlf. 99514216

Astrid Kjelsnes, leder av politisk utvalg LO i Trondheim og omegn, tlf. 92014054