Share Button

Adresseavisens leder 15. juli skriver «Kreditorene har ikke lenger tillit til Hellas, og det er landets egen skyld. Resultatet er tøffe krav og et land som langt på vei blir satt under administrasjon.» og «Men tilliten er borte. Det er bare grekerne som kan gjenopprette den, ….». Spørsmålet Adresseavisen ikke stiller er hvordan man skal kunne bygge opp tillit når tre millioner grekere står uten helsehjelp, og det stilles krav fra Troikaen (Den europeiske sentralbanken, EU og Det internasjonale pengefondet) om massiv privatisering på 50 milliarder euro av det greske samfunnet. Statlig, gresk eiendom skal overtas av et såkalt uavhengig privatiseringsfond, som skal overvåkes av EU, som skal forvalte og selge ut folkets verdier. Hellas blir tilnærmet en koloni.

Nobelprisvinneren i økonomi og Columbia-professor Joseph Stiglitz uttalte til nyhetsbyrået AFP at Tyskland ikke viser noen solidaritet med Hellas. – Det er en katastrofe. Tyskland undergraver hele Europa, sa han. Situasjonen i Hellas viser at de fleste medlemslandene i eurosonen, med ulikheter i vekst og produktivitet, vil slite med å holde ut i det lange løp med en valuta som har lik vekslingskurs for alle og ikke kan devalueres.

Troikaen krever overfor grekerne at fagbevegelsen skal svekkes ved at reglene for kollektive forhandlinger og streikeordninger må endres. Dette går på tvers av ILO-standarder og Europarådets krav om fri forhandlingsrett. Dette opptar ikke Adresseavisens leder. Desto viktigere er det å minne om LO-kongressen vedtak fra 2013 som krever ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann­else. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivn­ing må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må av­klares mellom EØS- avtalens parter.” Siden har landsmøtene i tre LO forbund vedtatt at EU gjennom EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet, og at tida er inne for en annen tilknytningsform til EU. Vi undrer oss på hva Adresseavisen ville ha ment om EU krevde at den norske arbeidslivsmodellen måtte «moderniseres».

 

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim