Share Button

Stortinget skal 15. juni behandle Stortingsmelding nr. 27 (2014-2015) På rett spor – Reform av jernbanesektoren. Den mørkeblå regjeringen og Venstre og KrF vil storstilt privatisere og splitte opp jernbanen og endre hele selskapsstrukturen, uten å lytte til 10.000 ansatte og deres organisasjoner. Stortinget hastebehandler reformen. Ingen kan konsekvensutrede sikkerheten i løpet av en måned siden meldingen ble fremlagt. Regjeringen håndterer dette udemokratisk.

Jernbanen betales av fellesskapet.

Utbyttet i 2014 var på ca. 800 millioner kroner i NSB-konsernet. Plussresultatet var ca. 2 milliarder, hvorav ca. 650 mill. i Persontog. Reformens konkurransepolitikk vil stjele fra fellesskapet. Regjeringen vil heller øke privates profitt enn å tilbakeføre overskuddet til de som betaler for jernbanen; norske skattebetalere. LO i Trondheim vil ikke at våre billettpenger skal havne i utenlandske selskapers lommer.

Å konkurranseutsette i mange anbudspakker vil gi mangel på togmateriell.

Å splitte opp vil isolere materiell, selv om infrastrukturselskapet eier det. Mange selskaper vil gi ansvarskaos. Å oppsplitte Jernbaneverket er lite effektivt, kostnadsdrivende og gir mer byråkrati. Kjøreveisavgift vil forverre konkurransesituasjonen for gods på jernbane mot veitrafikken. Opprettelse av en ny instans, Jernbanedirektoratet, og utarbeidelse, oppfølging og kontroll av anbudsregimet, vil gi økt byråkrati. Tyskland og Frankrike har 70 % av europeisk passasjertrafikk, og er sammen med Sveits på topp på jernbane. Alle har sterk statlig jernbanestyring, med ett jernbaneselskap for vedlikehold, skinner og drift. Det er mest effektivt. I land som har privatisert og splittet opp, har det blitt dyrere og dårligere. Englands jernbanekostnader er 20 til 30 % høyere enn i Norge. Billettprisene er 40 % dyrere enn i andre europeiske land.

Høyresidas politikere sier at målet ikke er å spare penger ved å la selskaper konkurrere på lavest mulig lønn og pensjon. Men i meldingen står det at selskapene kan avgjøre det. LO i Trondheim støtter jernbane-forbundenes politiske streik 15. juni. Vi vil jobbe for å begrense negative følger av høyresidas jernbanepolitikk, og kreve forpliktelse fra de rød/grønne om å reversere politikken etter regjeringsskifte i 2017, slik at jernbanen blir samlet og effektiv.

Av Kåre Wikdahl, leder av samferdselsutvalget i LO i Trondheim og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim