Share Button

Det er i år hundre år siden den internasjonale kvinnedagen ble arrangert for første gang i Norge. Imidlertid er dagen ikke bare en feiring av kampene som er vunnet: Er det én ting kvinnekampen de siste hundre år har lært oss, er det at undertrykking alltid vil finne nye former. Fortsatt blir kvinner fortalt at de ikke er bra nok slik de er. De får bare betalt 86% av det menn gjør, og hvis de ytrer seg på internett, blir de fortalt at de fortjener å bli voldtatt

I år settes tema som sekstimers arbeidsdag, søndag uten kjøpepress, og kvinnegeriljaen i kamp mot IS på agendaen. 8. marskomiteen i Trondheim utvider dagen til ei hel uke, i samarbeid med ulike aktører som ønsker å markere støtte til kvinners rettigheter og likestillingskampen. Arrangementene vil annonseres her på denne felles nettsiden og oppdateres fortløpende.Du vil finne hele programmet på 8.marskomiteens hjemmeside

Løpeseddel for torgarrangementet Torgarrangement (1)

Det er også opprettet et facebookarrangement for 8.mars i Trondheim. Gå inn der, og klikk liker så du får med alle oppdateringer.

Ha en fin 8.mars!